image-box

Eteisvärinän oireet

Eteisvärinän aiheuttamat oireet sekä kliiniset löydökset vaihtelevat sydän- ja muiden liitännäissairauksien, rytmihäiriön keston ja kammiotaajuuden sekä potilaan kunnon ja vireystilan mukaan. Eteisvärinä saattaa olla myös täysin oireeton. Kaikissa tapauksissa diagnoosi pitää aina varmistaa sydämen sähkökäyrällä eli EKG:llä.

Tavallisimpia eteisvärinän aiheuttamia oireita ovat:

  • sydämentykytys (palpitaatio)
  • rintakipu
  • väsymys ja suorituskyvyn heikkeneminen
  • hengenahdistus
  • huimaus
  • runsasvirtsaisuus (polyuria)

Yleisohje on, että oudon sydämen rytmihäiriön ilmaantuessa on syytä hakeutua lääkäriin. Jos oireisiin liittyy rintakipua, pyörrytystä tai muita oireita, hoitoon pitää lähteä heti. Mikäli rytmi on epäsäännöllinen tai liian tiheä, mutta muita oireita ei ole, voi ennen hoitoon menoa odottaa muutamia tunteja ja seurata, loppuuko häiriö itsestään.